+381 11 8304 720 ; +381 11 8304 730

+381 63 252 729

office@jugent.rs

Svetosavska 394b, 11460 Barajevo

Senzorska vrata

Karakteristike

Sva naša senzorska vrata odlikuju se izuzetnim karateristikama i odgovaraju standardu ISO 9001. Veoma su jednostavna za ugradnju i upotrebu, i imaju mogućnost programiranja tako da u potpunosti ispune sve vaše zahteve. Što se sigurnosti tiče, vrata sadrže elektronsku kontrolnu jedinicu kao i sistem za sinhronizaciju krila, te elektronsku jedinicu za otvaranje/zatvaranje u slučaju opasnosti, Besam senzor za detekciju približavanja vratima, kao i elektromehanički uređaj za zaključavanje. Stoga se s pravom može reći da su sva Besam senzorska vrata beskompromisna po pitanju sigurnosti. Sistem može biti povezan sa alarmom i detektorima požara radi brže evakuacije.

U našoj ponudi nalaze se automatska klizna, krilna, kružna vrata, kao i dvokrilna automatska kružna vrata, automatska polukružna klizna i automatska klizna hermetička vrata.

UNISLIDE - automatska klizna vrata

Mogu se koristiti zasebno ili kao deo automatskog sistema. Za dvokrilna klizna vrata koristi se Unislide 2, a za jednokrilna (leva ili desna) vrata Unislide 1.
U zavisnosti od korišćenih profila kao i od njihovog položaja možete izabrati sistem zasnovan na Unislide operateru i to:

- Frame (slika 1),
- Semi - transparent (slika 2),
- Slim (slika 3),
- Transparent (slika 4).

Unislide senzorska vrata

POWERSWING - automatska krilna (klatno) vrata

Besam Powerswing je elektro-hidraulični operater dizajniran za najširu primenu. Primenljiv je na svim vrstama spoljnih i unutrašnjih vrata. Može se montirati sa bilo koje strane vrata u zavisnosti od željene akcije (guraj ili vuci). Primenljiv je za mesta gde je neophodan tih i pouzdan rad, kao u i uslovima visoke prohodnosti i zahteva.


powerswing-senzorska-vrata

KDB - automatska kružna (karusel) vrata

Besam KDB 3-krilna i 4-krilna kružna automatska roto vrata predstavljaju vrhunac tehnologije u grupi automatskih vrata. Sistem za održavanje temperature (vazdušna zavesa ) omogućava velike uštede energije i malu razmenu energije sa spoljašnjim svetom. Sistem se odlikuje vrhunskim rešenjima po pitanju bezbednosti objekta kao i lica. Veliki prečnik vrata omogućava lagodan prolaz cak i ljudima sa prtljagom, kod hotela na primer. Više sistema kontrole i brzine rotacije vrata.

KDB automatska kruzna vrata

UNITURN - dvokrilna automatska kružna vrata

Besam UniTurn maksimizira efikasnost upotrebom perifernih uređaja za vođenje čime se izbegava korišćenje centralne osovine čime se dobija velika propusna moć. Ovo dozvoljava upotrebu kod hipermarketa, aerodroma ili drugih objekata gde se koriste kolica za prenos stvari. Na primer jedna vrata prečnika 5.4m i 2.6m visine imaju propusnu moc od 4540 ljudi ili 972 kolica po satu . Pri postavljanju moguće je izvršiti programiranje prema sopstvenim zahtevima.

 	UNITURN - dvokrilna automatska kružna vrata

CMD - automatska polukružna klizna vrata

Besam CMD kružna klizna vrata omogućavaju dizajniranje ulaza objekta u tri dimenzije što daje objektu izuzetnu eleganciju i dekorativnost sa visokom funkcionalnošću. Sistem obezbeđuje visok stepen sigurnosti. Sistem poseduje jedinicu za samokontrolu i u toku rada kontroliše sve sisteme vrata i u sučaju kvara preduzima akcije koje nece uticati na sigurnost. Vrata odlikuje bezkompromisan sigurnosni sistem.

 	CMD - automatska polukružna klizna vrata

HERMETIC - automatska klizna hermetička vrata

Besam Hermetic specijalno je dizajniran za upotrebu u tzv. čistim sobama kao što su operacione sale, laboratorije, postrojenja za proizvodnju lekova i hrane kao i u svim prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi. Besam Hermetic se sastoji od automata i vrata. Jednostavan je za ugradnju u novim objektima kao i kod rekonstrukcije (modifikacije) postojećih. Iako je malih dimenzija, automat je sposoban da odgovori na najviše zahteve intenzivne upotrebe u svim uslovima i režimima rada.

HERMETIC - automatska klizna hermetička vrata

Galerija